Nieuws

Nieuwsbrief mei 2011

op mei 13, 2011

Kinderhulp Dominicaanse Republiek

 De naam is anders, de hulp is hetzelfde!

Help voor de mens van morgen het kind van vandaag!

Wij gaan voor Kinderhulp Dominicaanse Republiek!

Beste mensen,

Het kan vreemd gaan: de vorige nieuwsbrief stond in het feestelijke teken van ons 25-jarig bestaan als Wereldkinderen DR. Een half jaar later laat Wereldkinderen ons weten dat de Dominicaanse Republiek niet meer in hun beleid past omdat er geen adoptie is uit dit land, of we maar willen sluiten…Nu versturen we de eerste nieuwsbrief als KINDERHULP Dom. Rep.!  Als eerste willen we alle sponsors en donateurs die snel hun antwoordformulier terugstuurden en met ons mee gaan bedanken:

Bedankt lieve mensen dat u de hulp aan uw sponsorkind veilig stelt! Bedankt dat u helpt de projecten verder te laten gaan, projecten waar ze in het land zelf zo trots op zijn want ze worden gedragen door ons maar uitgevoerd door hen zelf! En dank voor alle leuke en lieve aanmoedigingen die u stuurde!

Dank ook aan de mensen die van de gelegenheid gebruik maakten om te stoppen maar er toch een hartverwarmende opmerking erbij stuurden!

Van alle verstuurde brieven is ruim 70% teruggekomen, op 30% wachten wij, maar ook zij, met smart: als u daar bij bent, toe laat even weten wat u doet! Het kan zelfs met e-mail of telefoon! Geen antwoord betekent dat u tussen wal en schip komt: Wereldkinderen heeft de sponsors van de projecten in de Dominicaanse Republiek per 31 maart 2011 uitgeschreven en de machtigingen ingetrokken! Daarom is het van belang iets van u te laten horen!

U begrijpt dat 30% géén antwoord betekent dat we zeker 40% moeten inkrimpen op de hulp. En dat is niet gemakkelijk. Het is niet de bedoeling om kinderen af te laten vallen maar als het niet anders kan, zal het moeten. De meivakantie zal ik benutten om de projecten te bezoeken en met alle betrokkenen een plan op te stellen over hoe we verder gaan. Alle projecten hebben hun boekhoudkundige verantwoording van het afgelopen jaar ingeleverd, dat zal daarbij onze leidraad moeten zijn. En we houden natuurlijk de moed erin! “Seguimos” “Wij gaan door”, schrijft Fanny nog steeds. We gaan door want u maakt het mogelijk dat we door kunnen gaan. En daar zijn we blij mee! We hebben, ondanks hun vele zorgen, zo veel goede, sterke en blije kinderen in ons programma, die willen we graag een gezonde toekomst blijven geven!

Blij zijn we ook met een aantal initiatieven voor acties en ondersteuning die we van een nieuwe club en een ons zeer trouwe school ontvingen. Met de opbrengst van de soepactie en de sponsorloop in Tiel, bijgestaan door de toezegging van Wilde Ganzen, hopen we een aantal scholen van nieuwe materialen te voorzien.

Fanny en Ambrosia op bezoek in Tiel

Door de reorganisatie was er weinig tijd voor fondsenwervende activiteiten terwijl het juist zo nodig is want door allerlei verordeningen van de Dominicaanse overheid  zitten we per 1 januari 2011 per maand voor zo’n € 550 aan hogere lasten. Ook hierover zal in mei gepraat worden.

Dank ook voor uw extra steun door een kerstgift! Met die extra steun hopen we dit jaar in elk geval al onze sponsorkinderen door het nieuwe schooljaar, dat in september begint, te loodsen.

In april heeft u allemaal een bevestiging van uw keuze en een betalingsoverzicht over dit jaar ontvangen. De betalingen per machtigingen, ook die van april, kunnen vanwege de reorganisatie niet eerder dan in mei geïnd worden. Mochten er problemen of onduidelijkheden zijn, neemt u s.v.p. even contact op.

De Dominicaanse vlag met de kleurstelling: v.l.n.r.blauw, rood, rood, blauw, verdeeld door een wit kruis. In het wapen staat:

  • Dios: God,
  • Patria: Vaderland
  • Libertad: Vrijheid

 

 

De projecten:

Nigua

In Nigua ondersteunen we ongeveer 200 basisschoolleerlingen. Bijna allemaal kinderen uit een moeilijke gezinssituatie: pleeggezin, gezin bestaande uit grootouders en kleinkinderen, gezin met gehandicapte ouders en één oudergezinnen (moeders met jonge kinderen, weduwen met jonge kinderen en Haïtiaanse vluchtelingen) of gezinnen bestaande uit kinderen. Nigua kent een bijzondere bevolking: mensen die door lepra of ziektes van geestelijke aard zich er moesten vestigen.

Voor de grootouders die hun (wees)kleinkinderen groot brengen is er maandelijks een voedselbijdrage: een zak rijst, kip, bouillonpoeder, pasta, bonen, kookbananen, groente en fruit. Op zondag 1 mei hopen we voor de 3e keer het uitstapje te maken met de grootouders en hun (wees)kleinkinderen. We wilden het door laten gaan, ondanks onze “financiële crisis”!

De grootouders hebben al verscheidene malen voorzichtig bij Fanny geïnformeerd of er dit jaar ook….en daar zijn we blij mee want de opzet is dat de grootouders elkaar die dag ontmoeten en spreken. Lotgevallendag. Het is bijzonder om er bij te zijn, daarom hebben we gewacht tot 1 mei.

 

 

 

 

 

Bijna alle kinderen gaan naar het Centro Padre Zegri, zij hebben een kleuterschool, basisschool, middelbare school en een vakschool onder hun dak. Het Centro Padre Zegri krijgt van ons een leerkracht en conciërge vergoed en doet regelmatig een beroep op ons voor bijzondere zaken die niet door de staat vergoed worden: uitstapjes naar wedstrijden of culturele evenementen voor de schoolteams, een excursie voor de leerkrachten, aanvullingen van het didactisch materiaal, aanleg van de speeltoestellen enz.

Sor Aída, het hoofd van het Educatief Centro Padre Zegri heeft weer een triomf behaald: Japan heeft toegezegd een gebouw van 4 klaslokalen neer te zetten. Die toezegging kwam vóór de tsunami en zal gewoon uitgevoerd worden. Het gebouw komt op de plek van de speeltuin van de kleuters, waarvoor een andere plaats gevonden moet worden.
 

 

 

 

 

 

Dovenproject Nigua

Het lag niet direct binnen onze doelstelling een “dovenproject” te starten, maar we hadden geen vermoeden dat er zo véél doofheid voorkomt en er zo weinig dove kinderen naar school gingen. Vandaar dat het anders liep en er nu zo’n 45 dove kinderen uit Nigua en Haina met onze hulp naar de dovenschool gaan.

Daartoe worden ze dagelijks met de speciale bus door onze psycholoog Julio van en naar school gebracht. Hij kent alle gezinnen en kan goed met doven communiceren. De kinderen beginnen met 3 jaar met het onderwijs, vaak hebben ze een lange tijd nodig om te wennen.

 

 

 

De dovenschool Santa Rosa in de hoofdstad Santo Domingo heeft een streng beleid. Een toekomstige leerling moet aan het eind het  “normale” landelijke eindexamen basisschool kunnen doen. Goede leerlingen worden in de loop van hun schoolloopbaan zo veel mogelijk terugverwezen naar het gewone basisonderwijs. Dat is, helaas, niet altijd een succes. De school heeft als visie dat een doof kind zich zo veel mogelijk moet aanpassen aan de sprekende maatschappij, de nadruk ligt daarom op liplezen en spreken. Vroeger was gebarentaal zelfs uit den boze, nu wordt die ter ondersteuning in het onderwijs gebruikt. De kinderen communiceren onderling vooral met gebaren, ondersteund door woorden. Op de Padre Zegri School zitten nu drie kinderen die teruggeplaatst zijn, zij doen het goed.

Een van onze eerste kinderen uit het dovenprogramma werkt al sinds jaren in de bibliotheek van de school in Nigua. Na de dovenschool ging ze in Nigua in het Centro naar de gewone middelbare school. In de derde klas werd het te veel, ze kon de stof niet meer aan, de leerkrachten werden niet begeleid en de aansluiting met klasgenootjes ging mis. Nu is ze met haar werkplek in de bibliotheek heel gelukkig.

Ook de Dovenschool Santa Rosa en de Nationale Dovenschool San Cristóbal doen soms een beroep op ons voor het uitvoeren van een project: speeltoestellen, verbetering van akoestiek in de klaslokalen, een bijscholing van de leerkrachten enz.

Ondersteuning universiteitsstudenten

In Nederland wordt het studeren duurder en duurder. Ook in de Dom.Rep. hebben de studenten volop problemen: het dagelijkse vervoer en het universiteitsgeld, afhankelijk van de studie, tussen de € 400 en € 1000 per jaar. Een studietijd van 10 jaar met onderbrekingen om het benodigde geld te verdienen is hier heel gebruikelijk.

In Nigua proberen we jaarlijks 10 universitaire studenten te helpen. Voor het eerst is daar een medicijnenstudent bij. De opleiding is zo duur en lang dat  bijna niemand ervoor kiest. Als laatste werd onlangs een student Lichamelijke Opvoeding toegevoegd. Hij werkt als vrijwilliger op de Padre Zegri School maar is volgens zijn gymleerkracht zo goed dat hij de opleiding zou moeten doen. Hij krijgt nu de kans dat te doen. Hij is er zeer blij mee! Ook de gymleerkracht is een van onze eigen ex-sponsorkinderen en oud-leerling van de Padre Zegri. Studies als Bedrijfsadministratie, Bedrijfspsychologie en Toerisme zijn de favoriete studies. We vinden het fijn nu ook een pedagogische student, dus een aankomend leerkracht, te kunnen ondersteunen.

Met trots kunnen we u melden dat onze blinde student Juan Bautista Peña zijn bul heeft in de Sociale Aardrijkskunde aan de universiteit van Santo Domingo. Hij heeft ook zijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Een enorme prestatie voor een blinde van arme, analfabetische ouders. Er is nog niemand hem voorgegaan. Niet in zijn familie, niet in het land. En nu moet hij werk vinden en dat valt evenmin mee….

 

 

 

 

 Dovenproject San Francisco de Macoris

Er zijn ongeveer 100 leerlingen, uit de stad zelf maar ook uit de wijde omtrek die naar de Nationale Dovenschool in San Francisco de Macoris gaan. Op een bijeenkomst van ouders van dove kinderen, die om financiële redenen niet naar school konden, werd ons gevraagd, gesmeekt, tenminste het vervoer te financieren. Dat gebeurt nu en van kinderen uit een aantal arme gezinnen zorgen we dat ook de uniformen en het schoolgeld betaald worden. Een van die kinderen heeft vlot haar diploma basisschool gehaald en werkt nu als assistente op school!

De Nationale Dovenschool heeft een zeer gedreven patronaat achter zich staan zodat er in de afgelopen 10 jaar erg veel gebeurd is: er is een prachtig gebouw gekomen, daar is een derde verdieping opgekomen met technieklokalen: kappen en nagelstyling, schilderen, naaien, computeren. Alle cursussen zijn ook toegankelijk voor de familieleden van de dove leerlingen! De school heeft een extra leerkracht die door ons programma betaald wordt.

 

 

 

 

 

Net als in alle projecten kunnen ouders in geval van ernstige ziekte in het gezin om een bijdrage van de kosten voor medicijnen komen. En de tweeling met epilepsie en doofheid is dank zij die hulp nog steeds in leven. Een van de kinderen gaat zelfs naar school!

Ook hielpen we een aantal gezinnen aan een fatsoenlijk huisje. Twee moeders werden geholpen met het opzetten van een bedrijfje. Een ervan is twee jaar geleden overleden. De oudste dochter nam het over en zorgt ook voor haar drie broertjes en zusjes. Het dove zusje werd bij familie ondergebracht, deze zorg werd te veel voor haar.

De kinderen van de dovenschool in San Francisco de Macoris stralen altijd vreugde uit. Oudere leerlingen blijven naar school gaan omdat de school ze weet te binden door op hun niveau en belangstelling cursussen aan te bieden. We proberen de bijscholing van de leerkrachten te stimuleren door het vervoer naar de hoofdstad te betalen als daar cursussen georganiseerd worden.

Boca Chica

In Boca Chica sluiten we het project Flor naciente, de prachtige nieuwe basisschool die we daar bouwden, af. De school gaat zelfstandig verder. We ondersteunen de kinderen uit het programma tot ze klaar zijn met de basisschool. Na dit schooljaar zijn dat er nog twee of drie. Ze kunnen op Flor naciente geen middelbare school (Bachillerato) diploma halen.

De Dovenschool CASSA in Boca Chica is de opvolger van het project. Op deze school zitten ongeveer 50 dove kinderen uit de gemeente Boca Chica. De school draait nu 5 jaar en werkt aan de registratie bij de overheid om betaling van haar leerkrachten te verkrijgen. Een Amerikaanse organisatie voor doven-onderwijs screent de kinderen. Soms krijgen ze gehoor- apparaatjes aangemeten. Leerkrachten en ouders worden getraind. Er is al een plan voor een nieuw te bouwen school. De visie is: we moeten alle mogelijkheden die er zijn ontwikkelen om het dove kind zo goed mogelijk een plekje in de maatschappij te kunnen geven. Dat betekent: gebarentaal, praten en liplezen leren.

Het vervoer van de kinderen, hun uniformen als dat nodig is, en de leerkrachten worden door Kinderhulp (voorheen Wereldkinderen) betaald. Evenals de schoolontbijten.

In maart werd de nieuwe bus, resultaat van onze jubileumactie en de bijdragen van Wilde Ganzen en het NCDO officieel in gebruik genomen. Het hele equipo van Niños del Mundo uit Nigua was erbij. De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en hapje, verzorgd door ouders en leerlingen. Op deze school krijgen de oudere kinderen kookles, maar er is ook een haarstyling- en nagelverzorgingcursus. En natuurlijk schilderen en handwerken. Al die activiteiten gebeuren op vrijdagmiddag, moeders zijn welkom!

De nieuwe bus!

De directrice van CASSA, Diorka Nolasco, woont sinds september2010 inLonden. Haar man woonde er al enkele jaren, heeft werk en kon zijn gezin, – Diorka en hun 13-jarige dove dochter- laten overkomen. Het gezin had elkaar in 4 jaren niet gezien. De doofheid van de dochter was de aanleiding van de emigratie: in Engeland wordt het plaatsen van implantaten bij dove kinderen vergoed door de zorgverzekering. Een operatie en behandeling die meer dan € 10.000 kost. In Santo Domingo was al bepaald dat het meisje ervoor in aanmerking kwam. Na maanden van onderzoeken en spanning kwam er van de Engelse deskundigen een negatief advies voor implantatie…..

Diorka wil zich in Engeland bekwamen in het dovenonderwijs, ze is geschrokken èn opgetogen van alles wat ze ziet hoe het daar op een dovenschool toegaat: “Wij denken dat wij vooruit gaan in ons land, in werkelijkheid gaan we naar beneden.” Ze blijft bij “haar”dovenschool in Boca Chica betrokken door lid van het bestuur te zijn en haar dagelijkse contacten met haar zus Aridia, die haar administratieve functie heeft overgenomen.

ENED

In Boca Chica staat ook het jongenstehuis ENED waarvan 10 van de 20 jongens door onze sponsors ondersteund worden. Ened heeft een zwaar jaar gehad met ernstige ziektes en de directeur kon daardoor zijn werk niet meer voortzetten. Er waren problemen met de watervoorziening, maar daaraan is door het plaatsen van een reservoir voor regenwater op het dak verbetering gekomen. In mei hoop ik de oprichtster, mevrouw Jaclyn Krieg, te spreken om te zien of we in de toekomst ook drinkwater op een andere manier kunnen verkrijgen.

San Pedro de Macoris

Ook ons project in de wijken rondom de school Santa Clara loopt ten einde. Waarschijnlijk zal er nog één leerling een jaar geholpen moeten worden om de basisschool af te kunnen maken. Ook is er nog één universiteitsstudente die bijna klaar is met haar gespecialiseerde artsenopleiding.

In deze plaats bouwden we een klein schooltje voor kinderen van “indocumentados”, ouders die niet geregistreerd staan. We hielpen bij het verkrijgen van geboortebewijzen en we bouwden een fatsoenlijk huis voor een gezin met 10 kinderen. Vorig jaar gingen 100 kinderen uit de wijk bij de school vier dagen op kamp in de zomervakantie. Een geweldig festijn! Ook voor dit jaar ligt er een aanvrage…wie?????

Nagua

In Nagua, aan de noordkust, zijn we nu in een derde wijk gestart met een “huiswerkschool”, een schooltje waarin de kinderen geholpen worden met het dagelijkse huiswerk. Kleine kinderen worden voorbereid op de eisen van de basisschool ( o.a. stilzitten en een potlood vasthouden….).

Ook in de lange zomervakanties is er altijd iets te doen! Voor Moederdag maken de kinderen een kadootje en op “Kinderdag”, 6 januari, krijgen ze er zelf een. Via de kinderen worden de gezinnen bereikt. De schooltjes worden door moeders uit de wijk gerund, samen met een vrijwillige leerkracht en samen met oud-leerlingen. Zelfs universitaire studenten komen af en toe de kinderen motiveren hun best te doen! En dat heeft effect!

Wie overgaat op school komt met een portretje op de muur. Ook dat helpt!Ambrosia Morel, een van de oprichtsters wijst op één van de foto’s: hij kwam hier op blote voeten, 10 jaar oud, nooit naar school geweest. Nu gaat hij naar de universiteit!

Oma voedt drie kleinzoons op, broertjes, de oudste studeert nu maar helpt nog steeds in de “huiswerkschool”.

De wijk aan de playa van Nagua, zo aan de vloedlijn gebouwd van allerlei afvalmateriaal, is op last van de gemeente uit veiligheidsoverwegingen gesloopt. De bewoners zijn in andere wijken ondergebracht. Ik hoop de kinderen in mei terug te vinden maar weet niet of het mogelijk is ze elders te blijven volgen.

Net als in Nigua is er speciale zorg voor de gezinnen met bijzondere omstandigheden: met Kerst levensmiddelen, maar vooral medische hulp! De mensen in Nagua zijn ontzettend blij met de steun en voelen de band met de hun meestal onbekende “padrino” als een familieband. “Mijn kleinkind heeft geen ouders meer, maar wel u, ook al kent ze u niet, ze bidt altijd even voor u als ze gaat slapen, en ik ben u dankbaar voor uw zorg en steun.” aldus een oma in Nagua.

“Equipos” of Werkgroepen

In elke plaats worden de activiteiten (die wij uitsluitend financieel ondersteunen) door de betrokken mensen zelf  georganiseerd via de school of buurt waarin ze wonen. Alle werkgroepen of “equipos” vallen onder de medeverantwoording van de stichting Niños del Mundo Nigua. Er is dan ook regelmatig contact met de secretaresse, Fanny Geronimo in Nigua.

 

 

 

 

 

Leden van de werkgroepen uit Nigua, Boca Chica en Nagua.

Iedereen is trots als er weer een succes, zoals de bus, behaald is! Maar ook opgelucht als een kind medicijnen kan krijgen voor een chronische ziekte als epilepsie of diabetes. Als een moeder weer beter wordt dankzij de behandeling betaald door ons, door u…. Dank, heel veel dank! We hopen met uw hulp nog vele levens te redden en te verbeteren.

Kinderhulp Dominicaanse Republiek

De naam is anders, de hulp is hetzelfde!

 

 

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*