Nieuws

Nieuwsbrief september 2011

op september 13, 2011

Steenderen, september 2011

Beste sponsors en donateurs,

Met veel plezier overhandigen we u een foto en rapportje van uw sponsorkind en zijn/haar rapport. Voor de groepssponsors is er een voorbeeldrapport en een foto uit naam van alle kinderen die door u geholpen worden! We zijn er trots op dat het gelukt is om bijna alle kinderen op de foto te krijgen! De foto’s zijn ook gebruikt om een nieuw systeem aan te leggen van de kinderen die individueel in het programma zitten. Op alle projecten hebben ze nu een boekje met foto’s en gegevens van de kinderen in het programma. De kinderen van het jongenstehuis ENED vonden het geweldig en ze wilden niet alleen zichzelf maar ook de kinderen van andere projecten zien en er alles over weten. Dit leidt misschien tot een ontmoeting tussen de jongens en de oudere kinderen van de dovenschool in Boca Chica: kinderen met een “rugzak” ook al is die bij beide groepen heel verschillend.

Jongens uit ENED: ”Dat ben ik,  dat ben jij!  En wie zijn die anderen?”

Door het nieuwe systeem van het bijhouden van de kind-gegevens met foto, kwamen er een paar vervelende fouten aan het licht: een meisje dat er twee keer in zat maar onder verschillende namen. Wat hier gemakkelijk kan omdat als een kind later wordt aangegeven, soms pas na 8 of 10 jaar, de ouders plotseling nieuwe namen verzinnen….

Het betekent niet dat deze jongen of dit meisje méér kregen dan de andere kinderen, de hulp is standaard maar wel, in overleg met, afgestemd op wat ouders kunnen bijdragen. Dat kan twee kanten opgaan: Zo kan het zijn dat ouders via hun gesponsorde kind in het programma ook hulp krijgen voor een broertje of zusje.

Overlijden Milagros Veras, Boca Chica

Van de kinderen uit het project  “Flor naciente” in Boca Chica ontbreken de foto’s. We willen zorgen dat die er met de kerstpost komen.

Op 14 augustus j.l. overleed onverwacht de directrice van Flor naciente, Milagros Veras. Het ging al een tijd niet goed met haar. Het werk voor het sponsorprogramma werd al door twee medewerkers van de school overgenomen. De situatie op het ogenblik is nog zo dat er, behalve het te verwerken verdriet, andere dingen op dit moment voorrang hebben. Hopelijk kunnen de lessen midden september hervat worden. Milagros heeft in de beginjaren van onze stichting Niños del Mundo veel gedaan en veel sponsors hebben op de door ons gebouwde school kennis met haar gemaakt.

De rapportjes

De meeste kinderen hebben erg hun best gedaan, daarvoor gaan ze immers naar school! Gelukkig zijn de resultaten bij de meeste kinderen positief. Dat moet ook want in dit land mag je niet over als je een vak onvoldoende hebt. Alles telt mee, ook Gymnastiek of  Godsdienstige of Creatieve vorming. Op de Escuela Primaria (Basisschool) mag je met 67 punten (onze 6,7) per vak over tot de 7e klas, daarna moet je 70 punten hebben. Ook op het bachillerato moet je per vak die 70 punten halen.

Voordeel: Als je het niet haalt, krijg je in de vakantie de kans om bij te spijkeren en opnieuw de proefwerken te maken. Als je op het Bachillerato dan nog niet genoeg punten hebt, zul je een andere school moeten zoeken. Zittenblijven is er niet bij. Werken en naar het volwassenonderwijs is dan de oplossing. Je kunt er een breder vakkenpakket kiezen dat misschien beter bij je past.  Wie werkt, kan zijn opleiding betalen (veel goedkoper dan dagonderwijs!) en dat betekent het einde van ons sponsorprogramma.

En dan kunnen we toch heel tevreden met het resultaat zijn! We hopen dat een ander kind dan van u de kans krijgt om ook te mogen leren!

Geslaagd en dan?

Fantastisch als uw sponsorkind geslaagd is voor het Landelijk Eindexamen 8e klas. Het mag nu door naar de middelbare school, het Bachillerato! En fantastisch als het daar slaagt! Enkelen zullen naar de universiteit gaan, anderen willen wel maar uiteindelijk gaan ze toch aan het werk. Om naast het werk te studeren zijn hier goede mogelijkheden: aan elke universiteit kun je ook in het weekend studeren. We geven geslaagden een jaar tijd om hun papieren voor elkaar te maken en zich in te schrijven, dat kost hier meer tijd dan bij ons.

Als uw kind niet meer naar school gaat, verhuisd is of is gaan werken, krijgt u daarvan bericht. Wij, maar vooral zij, zijn u zeer dankbaar voor de hulp! En iedereen vindt het fijn als u als sponsor door wilt gaan. U vindt een foto en gegevens van het nieuwe kind in de (andere? Alles moet tegenwoordig standaard!) envelop. Kan dat niet, stuurt u dan de foto svp terug.

Woordrapport kleintjes

Tot groep/klas 4 is er een woordrapport. Op sommige rapportjes is de beoordeling van de hoeveelheid verplicht door te werken leerstof weggevallen. Daarom: 

  • A = goed
  • B = voldoende
  • C = onvoldoende

De lange weg van een doof kind

Ook de dovenscholen proberen zich aan die voor geschreven leerstof te houden. Zij willen graag dat hun leerlingen aan het einde van het 8e jaar mee doen aan het Landelijk Eindexamen en hun diploma halen. Het 8e jaar is voor dove kinderen vaak het 12e of 13e jaar van onderwijs (kleuterafdeling niet meegerekend) omdat ze 4 jaar doen over de leerstof van klas 1. In die vier jaar moeten ze leren lezen en vooral spreken, woorden leren, onthouden en gebruiken. Je wordt een beetje verdrietig als je leest dat een doof kind van bijv. 8 jaar 300 woorden kent en er 150 weet te gebruiken. En dat is dan een goede leerling. Veel dove kinderen halen hun  8e klas en het eindexamen nooit, vandaar dat die scholen heel veel belang hechten aan vakonderwijs voor hun oudere kinderen. We helpen mee om dat vakonderwijs goed te krijgen. Het grote gevaar voor doven is het sociale isolement waarin ze zo gemakkelijk geraken. Helaas zien we vaak dat ouders hun kinderen te veel beschermen en door angst het isolement versterken. De dovenscholen hebben regelmatig ouderbijeenkomsten en dan is “het loslaten” een terugkerend thema.

Een goede school is duur

De hele goede dovenschool is duur: een maandgeld van € 25 tot € 35. Tel daar het dagelijkse vervoer en de (dure) boeken bij, het uniform en de voorgeschreven gymkleding en je ziet dat gewone ouders dit niet kunnen betalen. We willen daarom graag voor elk doof kind in ons programma twee sponsors. Daarnaast blijft extra ondersteuning nodig van de school.

In Nigua is de hele vakantie gezocht naar een (goedkopere) chauffeur naar San Cristóbal want de huidige heeft zijn prijs met 20% verhoogd. Uiteindelijk vonden ze iemand die het voor een verhoging van 10% doet. De reis terug wordt met de dovenbus van Julio gedaan. Door verschil in eindtijd kan hij een rit om 12 uur en 1 uur doen. Soms moeten de kinderen wachten want het verkeer in de stad is druk en met veel files en vereist veel van de chauffeur. Vooral als er dan ook nog zo’n grote groep druktemakers in je bus zit!

De crisis – einde school

Helaas gaat de mondiale crisis ook aan dit land niet voorbij. De peso devalueert enorm, de prijzen gaan omhoog maar de lonen niet. De armoede stijgt. Het is op straat en aan het strand zichtbaar: eerder zag je naast de dranktentjes, bier en frisdrank ook veel kleine etenskraampjes met een visje of een pannenkoek. Die zijn verdwenen van de stranden en plekken waar de Dominicanen komen. We zagen het ook aan plotselinge confrontaties met kinderen die niet meer naar school kunnen. Kinderen die graag willen, goede leerling zijn maar nu thuis moeten oppassen of helpen werken. De kinderen die we tegenkomen vormen waarschijnlijk het topje van een ijsberg. Vroeger was het gemakkelijker hulp toe te zeggen, de groep kindsponsors groeide gestaag. Nu is dat moeilijker.

Op je broertje en zusjes passen terwijl je naar school wil…

We vragen u: Help ons met sponsors/donateurs en we sturen een kind naar school, zoals het hoort! We geven het weer een jeugd zoals het hoort maar vooral: een andere toekomst!

Post

Post voor het sponsorkind kunt u vóór 15 december naar uw sponsorcontact in Steenderen sturen. U doet er uw sponsorkind een enorm plezier mee!

Als het kan: ook een kaartje naar de jongens uit het kindertehuis ENED. Ze hebben allemaal slechte ervaringen met volwassenen en een beetje vriendschap door een kaartje zal ze goed doen. Als u wilt kunt u uw e-mailadres vermelden, misschien zoeken ze dan contact met u:

Mario Julio de los Santos, Ismael Jaen, Achley Benoit , Moises Rosendo, Wander de Leon Reyes ,Raulin Mercedes , Ruben Marcos, Oliver Pichardo, Miguel Chavez, Alex Mercedes, Jairon Loy, Fenton Charles, Sadrac Charles, Richard Silven.

Trots

We bedanken u namens alle kinderen, alle leerkrachten en ouders voor uw onmisbare hulp!

Als u zelf overmaakt: Controleert u het ook? Onze dank!

In juli hebben we voor het eerst zelf de sponsorgelden, donateurgelden voor de dovenschool, universiteitsstudenten en kleine eenmalige projectjes over- gemaakt.  Alles op tijd voor de aankopen van het nieuwe schooljaar! Daar kunnen we met z´n allen trots op zijn!

Heel veel plezier met de rapportjes en foto´s van de kinderen! Heel erg veel dank! Wij gaan door, u ook? Seguimos!

Namens de werkgroep kinderhulp Dom. Rep., uw sponsorcontact,

Gea Moser

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*