Nieuws

Nieuwsbrief september 2014

op september 26, 2014
Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief september 2014

Beste sponsors en donateurs,
De rapporten, ze zijn er weer! Er komt een soort “zomerkoninkjesgevoel” over mij als ze via de mail binnenstromen. Het is dan immers ook zomer en de vakantie voor de deur…
Het is nazomer als we ze vertaald, geordend en klaar voor verzending hebben. De kinderen zijn alweer naar school. Allemaal als het aan u en aan ons ligt.

Weetjes (Met dank aan Unicef):
Het aantal kinderen dat niet naar de basisschool gaat is tussen 1999 en 2011 met de helft gedaald. De laatste jaren heeft ontwikkelingshulp voor onderwijs mondiaal veel minder prioriteit gekregen. De vooruitgang is inmiddels nagenoeg gestopt. Terwijl onderwijs dé manier is om de armoedecirkel te doorbreken! Eén extra jaar naar school betekent later een inkomenstoename tot wel 10%.
Kinderen van moeders die naar school zijn gegaan, hebben een grotere kans om gevaccineerd te worden en een kleinere kans om chronisch ondervoed te raken.

500 kinderen naar school!
Door uw hulp gaan elk jaar weer meer dan 500 Dominicaanse kinderen naar school en kunnen ook naar school blijven gaan! Dat laatste is ontzettend belangrijk: de kinderen zijn niet afhankelijk van wat vader of moeder mee naar huis brengt, maar door de sponsoring houden ze de mogelijkheid om – onafhankelijk van de situatie thuis – onderwijs te volgen. Het grote probleem in de Dominicaanse Republiek is: iedereen ging wel eens naar school. Maar wie maakte de school af?
Het gevolg is dat veel ouders niet (of helemaal niet) goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Ze zijn dan niet in staat hun kind te helpen. Dat is een vereiste want elk kind krijgt elke dag zijn rugzakje met de schriften mee naar huis en dan moet er gewerkt worden. Voor de dove kinderen is het nog belangrijker dat thuis herhaald wordt wat er in de les is aangeleerd. Vandaar dat op elk rapport een opmerking over de hulp thuis te lezen valt. Ongelukkig het kind dat die vereiste hulp thuis moet ontberen! Helaas zijn er daar veel van en er zijn genoeg redenen voor aan te voeren.

Wat u dit jaar kunt tegenkomen in de informatie over uw sponsorkind:
Het kind is ziek geweest, de hele familie is ziek geweest enz. Het gaat hier om een nieuwe ziekte, die sinds december 2013 in het Caribisch gebied woedt en in de Dominicaanse Republiek al veel slachtoffers gemaakt heeft. Het betreft hier infectie door het Chikunguya virus. Het heerste op alle projecten.
Chikungunya is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door muggen die overdag steken (A. aegypti en A. albopictus). De belangrijkste symptomen zijn plotseling opkomende hoge koorts, ernstige spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, lichtschuwheid en huiduitslag die enkele weken tot maanden kan aanhouden. (RIVM)
Enkele kinderen hebben door de ziekte zo veel achterstand opgelopen dat ze niet over zijn.

Eisen aan prestaties en leeftijd sponsorkind
We gingen altijd soepel om met de eisen aan het sponsorkind: de puberteit is niet altijd gemakkelijk. Maar ook wij voelen de gevolgen van de crisis en daarom moeten we wat strikter in onze eisen zijn. We verwachten dat er serieus met de hulp omgegaan wordt en dat een kind zijn best doet, ook ’n puber. Bovendien weten we dat veel jongeren van 18, 19 jaar proberen te werken, wat gaan verdienen en op die manier kunnen bijdragen in hun studie. Natuurlijk willen we ze de kans geven hun bachillerato af te maken, mét onze hulp, maar als er reden is om aan te nemen dat hij/zij het zelf kan, zullen we kiezen voor het stoppen van de hulp. Dit geldt ook voor de dove kinderen met een vakopleiding en mogelijkheid die verder op school, na het werk, uit te breiden.
We hopen dat een volgend kind weer op uw steun kan rekenen. Er zijn nog te veel die onderwijs ontberen! U vindt de bijzonderheden en foto van zo’n kind bijgesloten.

Dank voor uw geweldige hulp en steun dit afgelopen schooljaar! Weet dat u zeer gewaardeerd wordt door de kinderen en de ouders. Het is: “Voor altijd in mijn hart” zoals een sponsorkind schreef.
Veel plezier met het rapport van uw sponsorkind of van een kind dat model staat voor de groep!
Vragen? Mail gea@domrep.nl, of pak de telefoon 0575-527114, van uw sponsorcontact Gea Moser

POST
Als u vóór 5 november uw post (leuk als het kerstpost is!) opstuurt naar uw sponsorcontact, wordt die meegenomen naar de Dom.Rep.. Let op: géén pakjes, dat geeft te veel overgewicht!
Stuur uw kaartje naar: Kinderhulp Dom.Rep. Bonendaal 30, 7231 GH Warnsveld.
Vermeld svp naam van het kind en kindnummer op de envelop. Leuk, zo veel blijde kinderen straks!

Controle betalingen
Het gebeurt regelmatig dat bij automatische afschrijving het sponsorbedrag teruggevorderd wordt door de betreffende bank vanwege bijv. saldotekort of andere naamstelling. Dat kan ons allemaal gebeuren. Zou u daarom elk nieuw kwartaal willen controleren of uw sponsorbedrag de 15e afgeboekt kan worden? Dank namens uw sponsorkind! Geld dat er niet is, kan ook niet verstuurd worden…

Comments are closed.