Nieuws

Jubileum 2011-2016

op juni 30, 2016
Reacties uitgeschakeld voor Jubileum 2011-2016

5 Jaar, ons eerste lustrum! Dit hebben we samen gedaan!

Wereldkinderen 1978 – 2011
2011 – 2016 Kinderhulp Dominicaanse Republiek

Daar willen we u met dit kaartje voor bedanken.

In die 5 jaren:
• Kon de hulp aan 500 sponsorkinderen gewoon door gaan en hebben zo’n 150 kinderen hun school of opleiding kunnen afmaken. Tot vreugde van kinderen en ouders/verzorgers!
• Gaan 200 dove kinderen naar school dankzij u. School maakt de wereld voor hun begrijpelijk waardoor ze weerbaarder en zelfverzekerder worden. En ouders gelukkiger.
• Rijden de beide bussen voor het vervoer van de dove kinderen nog elke schooldag!
• Wordt er in noodsituaties, ziekte, overlijden hulp geboden.
• Kunnen grootouders tòch voor hun kleinkinderen zorgen als de ouders zijn weggevallen.
• Zijn de scholen van onze sponsorkinderen in staat gesteld beter onderwijs te geven door de aanschaf van specifieke leermiddelen
In die 5 jaren kregen we niet alleen hulp van u als padrino/madrina maar ook als vrijwilligers voor de soepacties. Van kerkgemeentes, bedrijven en andere goede doelenorganisaties zoals kringloopwinkels. Wilde Ganzen ondersteunde onze acties en daardoor werd uw geld méér waard en konden we méér doen. Ook kregen Kinderhulp Dominicaanse Rep. en Niños del Mundo Nigua een bijzondere blijk van erkentelijkheid in eigen land.

Bij een jubileum hoort ook een actie.
Het terrein rondom de dovenschool CASSA is nog een grote, onbegaanbare puinhoop. Letterlijk: stenen, kuilen, gaten, scherpe koraalbrokken. De Inspectie van Onderwijs heeft herhaaldelijk gevraagd tenminste een gedeelte van het terrein te egaliseren en in te richten als speelplaats, met toestellen die ook voor de gymles gebruikt kunnen worden. Op het ogenblik komen we nog zo’n € 1200 tekort voor dit doel. En we willen graag dat het na de zomervakantie in orde is, dat de kinderen kunnen spelen en gymmen op een veilige plek met veilige toestellen. Spelen en gymmen bevordert het leren, óók bij dove kinderen.
Help met een vakantiebijdrage de dove kinderen van CASSA:
NL74RABO 0361 1205 08 o.v.v. CASSA
Ook deze actie wordt ondersteund door Wilde Ganzen.

Na de vakantie kunt u weer het rapport en de informatie over uw sponsorkind verwachten.
We wensen u een fijne zomer, veel zon en een goede vakantie!
“Seguimos”, laten we doorgaan!

Namens Dini, Doortje, Francis, Arnold en Chris, de leden van het bestuur,
en namens Niños del Mundo Nigua ,
uw sponsorcontact,
Gea Moser

Comments are closed.