Doelstellingen

Wij vinden dat alle kinderen naar school moeten, bij voorkeur vanuit hun eigen thuisbasis. Als die thuisbasis veilig en liefdevol is, heeft het kind de meeste kansen op te groeien tot een verantwoordelijke, evenwichtige volwassene.

Helaas is de thuisbasis voor veel kinderen niet veilig: er is armoede, honger, gebrek aan water, gebrek aan hygiëne, gebrek aan aandacht. Veel kinderen missen een ouder, soms beide en wonen daarom vaak bij andere familieleden, zoals grootouders. Gezinsondersteunende hulp is vaak onontbeerlijk om te zorgen dat de kinderen zich ontwikkelen in deze bijzondere omstandigheden.

Bijzondere aandacht besteden we ook aan het faciliteren van onderwijs aan kinderen met een beperking. In dit land betreft het vooral doofheid, dat hier relatief veel voorkomt. In het gewone onderwijs zijn dove kinderen kansloos. Er zijn weinig dovenscholen, het onderwijs is extra duur, en ook het vervoer naar een dovenschool is vaak problematisch.

Het is onze overtuiging dat deze doelstellingen gedragen en uitgevoerd dienen te worden door mensen ter plaatse. Kinderhulp Dom. Rep. werkt daarom nauw samen met de Dominicaanse stichting “Niños del Mundo Nigua”. Deze bestaat uit ouders (veelal moeders),  docenten, oud-sponsorkinderen en fulltime secretaresse Fanny Geronimo Rodriguez.