Hoe gaan we te werk?

We ondersteunen de thuisbasis op de volgende manieren:

 • Ondersteuning van arme gezinnen met adoptie-, pleeg- of (wees)kleinkinderen.
 • Bij ziekte wordt er geholpen met het vergoeden van de medicijnen (van alle gezinsleden!).
 • Gezinnen van grootouders en kleinkinderen krijgen maandelijks voedselhulp.
 • Gezinnen waarvan een ouder overlijdt krijgen indien nodig ondersteuning. Ook bij het hervinden van een manier om de kinderen te onderhouden zoals een eigen bedrijfje.
 • In ernstige gevallen wordt er geholpen met de verbouw of aanschaf van een eigen huisje. Na de stormen en orkanen die dit land teisteren is dat vaak gebeurd.
 • Het mogelijk maken van het volgen van vakcursussen zodat moeders in staat gesteld worden zelf voor inkomen te zorgen.
 • Families zonder documenten  (vaak bewoners uit sloppenwijken of Haïtiaanse arbeiders of vluchtelingen) proberen te helpen bij de officiële registratie tot Dominicaans staatsburger.

Het onderwijs faciliteren we op de volgende manieren:

 • Individueel door te zorgen dat schooluniformen, voorgeschreven schoenen, schoolboeken en schrijfmateriaal kunnen worden aangeschaft. Ook het schoolgeld wordt betaald.
 • Het transport van dove kinderen naar de veraf gelegen dovenschool te organiseren of te vergoeden.
 • De scholen te helpen met bijv. leermiddelen die ze nooit vergoed krijgen of de aanstelling van een extra leerkracht. Soms, als er geen school is, de bouw of verbouw van een gebouw dat als school dienst kan doen.
 • Door kinderen hulp te bieden bij het huiswerk omdat de ouders dat niet kunnen. De huiswerkscholen bieden de kinderen ook activiteiten in de lange zomervakantie en ze bereiden de 4-jarigen voor op hun schoolloopbaan.
 • Door een beurs voor universiteitsstudenten omdat de kosten van hoger onderwijs ver boven de gewone sponsoring uitstijgen.

Kinderhulp Dom. Rep. maakt onderscheid in kortlopende en langlopende projecten: de sponsoring  van een kind dat daardoor naar school kan, zien we als een langlopend project. De verwezenlijking van een bepaalde behoefte of wens op een school of in een gezin heeft het karakter van een kortlopend project.