Werving van fondsen

Zie ook Facebook!

Op de volgende manieren proberen wij financiële middelen voor onze projecten te verkrijgen:

Kindsponsoring

Om te zorgen dat de kinderen naar school kunnen hebben we een programma waarin een sponsor gekoppeld is aan een individueel kind. Per kind wordt van de sponsorouder (“Padrino”)  elk kwartaal een bedrag van €35,- gevraagd. Van deze bijdrage kan het kind naar school: een geweldige ondersteuning! Van de vorderingen van het kind wordt de sponsor op de hoogte gehouden door het toezenden van het rapport aan het eind van het schooljaar. De kinderen sturen in de kersttijd een kerstkaart die meestal zelf gemaakt of geschreven is. Oudere kinderen helpen hierbij de jongere maar ook moeders vinden het knippen, plakken, knutselen een prachtig evenement! Begrijpelijk dat een sponsor vaak het kind gedurende langere tijd helpt, het liefst tot hij zijn opleiding heeft afgerond. Ons kindsponsorprogramma telt ongeveer 400 kinderen, verdeeld over 5 projectplaatsen.

Donateurs

Wie geen individuele kinderen wil steunen maar wel een bijdrage wil leveren kan zich aanmelden als donateur. Alle overige onderwijsfaciliterende doelen en de gezinsondersteunende activiteiten proberen we uit de donateurgelden te vergoeden. Als donateur kun je desgewenst aangeven welk project  je wilt ondersteunen. Zo is er het dovenproject, het grootouderproject, beurzen voor universitaire studenten etc.

Acties

Bijzonder is ook de jaarlijkse soepactie in Steenderen, in 2018 omgezet in een koekactie. Ruim 60 vrijwilligers gaan dan eind januari/begin februari op zaterdagochtend –vaak in de kou- op pad om in de voormalige gemeente Steenderen huis aan huis koek (voorheen erwtensoep) te verkopen. In de Steenderense supermarkt is er een kraampje,  evenals op de vrijdagmiddagmarkt op het dorpsplein. Elk jaar is niet alleen de verkoop een succes, maar het is ook een mooie ochtend voor de vrijwilligers, beginnend met koffie en koek en ter afsluiting  koffie en een broodje. Al jaren wordt deze actie ondersteund door Wilde Ganzen zodat onze opbrengst door hen wordt aangevuld. Daardoor kunnen  de gestelde doelen (bijvoorbeeld de aanpassing van een huisje voor een kind met een handicap,of de aanschaf van schoolmaterialen) verwezenlijkt  worden.

 

 

 

 

 

Giften

Eenmalige aanvragen voor bijzondere projecten (bijv.  het mogelijk maken van operaties, het geven van vakcursussen etc) worden vaak uit speciale giften en acties gerealiseerd. We mogen ons gelukkig prijzen met sponsors die bij diverse gelegenheden, zoals een speciale verjaardag, het bereiken van de pensioenleeftijd, een afscheid of een geboortefeestje, aan ons denken en meehelpen speciale doelen te verwezenlijken. Bijzonder  blij zijn we ook met de diaconaten van een aantal kerken die ons steunen met een jaarlijkse collecte. Het is geweldig om voor dit soort doelen te kunnen rekenen op medewerking uit het bedrijfsleven, stichtingen, kringloopwinkels, scholen met hun ludieke acties! En niet te vergeten “Wilde Ganzen”!

Lokale steun

Het bedrijfsleven in de Dominicaanse Republiek wordt zich steeds meer bewust van de noodzaak zich ook in te zetten voor plaatselijke projecten op het gebied van sociale hulpverlening en milieuverbetering. Onze plaatselijke partner Niños del Mundo probeert contacten te leggen met plaatselijke bedrijven om steun voor onze projecten te krijgen.