Hogar Niñas de la Altagracia in Baní

Wat als er niemand meer voor jou kan zorgen?

Wat als je als ouder niet meer in staat bent om voor je kind(eren) te zorgen?

Ons programma is een programma voor hulpbehoevende kinderen. Het komt natuurlijk voor dat we tegen situaties aanlopen waarin de zorg voor kinderen niet meer door ouders of familieleden uitgeoefend wordt. Het resultaat is dat kinderen ‘s avonds laat nog op straat zwerven of zonder toezicht en verzorging veel te lang thuis zitten. Vaak zijn de ouders ziek, verslaafd, of beiden,  of overleden . Soms zijn er gewoon te veel broertjes en zusjes om door grootouders of familieleden in hun gezin te worden opgenomen. In Nigua is geen opvang voor  kinderen. Dat is de reden dat enkele van onze jongens in het jongenstehuis ENED in Boca Chica zijn opgenomen.

In 2018 zijn er drie meisjes (waaronder  twee zusjes) in Baní opgenomen in het meisjestehuis “Hogar Niñas de la Altagracia”: een tehuis dat door nonnen wordt geleid. Er zaten al twee oudere meisjes uit Nigua. Al sinds het begin van ons programma kennen we dit tehuis. We weten dat de meisjes daar liefdevol en met veel zorg begeleid worden, tot ze een plekje in de maatschappij gevonden hebben. Ook in dit tehuis is het de bedoeling dat de kinderen met Kerst en met de grote vakantie naar “huis” gaan, meestal naar een familielid. Het is nodig om te zorgen dat de meisjes de band met hun familie en hun gemeenschap niet helemaal verliezen en daar later naar terug kunnen.

Het verschil tussen de beide tehuizen is dat ENED altijd werkt via de Jeugdzorg die dus ook toezicht houdt en dat het Hogar in Baní zelfstandig is. Officieel zou ENED van de Jeugdzorg ook een financiële vergoeding moeten krijgen, maar die blijft helaas meestal achterwege en daarom moet de stichting ENED op allerlei manieren zorgen voor inkomsten. Het Hogar vraagt van de familie, of ouders als ze er nog zijn, een maandelijkse vergoeding voor de zorg. Die ligt op ongeveer € 30 per maand.

Zoals u weet bedraagt het sponsorgeld € 35 per trimester. Voor één meisje hebben we dus ongeveer driemaal het sponsorbedrag nodig…..

Natuurlijk zijn er families die dit bedrag voor hun in het tehuis geplaatste kind, kleinkind, nichtje, niet op kunnen brengen. Dat is de reden dat we, in samenwerking met het Equipo in Nigua, besloten hebben om behalve de vijf uit Nigua ook andere hulpbehoevende meisjes uit het tehuis een sponsor, (“padrino” of “madrina”), toe te kennen. Net zoals er meer jongens van ENED in ons programma zitten dan de jongens uit Nigua.

We zijn erg blij met deze beide vangnetten voor kinderen die meestal te veel hebben meegemaakt!

Het is wonderbaarlijk te zien hoe zo’n kind zich dan na verloop van tijd ontwikkelt, weer sociaal wordt, het goed doet op school en plezier heeft in sport of muziek! Maar: ook een tehuis -al is het nog zo liefdevol – is géén substituut voor “thuis”, voor je eigen ouders en familie. Dat blijft knagen aan de kinderen. Een padrino of madrina is ook daarom voor deze kinderen van grote betekenis!