Nigua

Facebook: Centro tecnico Padre Zegri, San Gregorio de Nigua

Nigua heeft een bijzondere bevolking voortgekomen uit lepralijders en mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij konden hier gratis behandeld worden wat tot gevolg had dat hele families van lijders zich er vestigden. Kinderen uit deze families werden vaak geweigerd op de gewone dorpsscholen.

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1978 hebben we contact met de school Padre Zegri, speciaal opgericht voor kinderen van lepralijders die hier in en rondom de kliniek woonden. De school is uitgegroeid tot een onderwijscentrum voor het hele gebied en heeft er sinds 1989 een middelbare handelsopleiding en een technische afdeling (“Doña Ank”) bij. De school heet nu “Centro Educativo y Tecnico Padre Zegri”.

 

 

 

 

 

 

 

Het Centro Padre Zegri krijgt van ons een leerkracht en conciërge vergoed en doet regelmatig een beroep op ons voor bijzondere zaken die niet door de staat vergoed worden: uitstapjes naar wedstrijden of culturele evenementen voor de schoolteams, een excursie voor de leerkrachten, aanvullingen van het didactisch materiaal, materialen voor de vakschool, aanleg van de speeltoestellen enz. In de jaren ’80 en ’90 werd het hele Centro met onze financiële hulp gebouwd en regelmatig uitgebreid. We vinden het een overwinning dat in 2009 en 2010, dankzij de enorme inspanningen van de toenmalige directrice Sor Aïda Mercedes het hele Centro door de staat is vernieuwd en uitgebreid.

 

 

 

 

 

 

We ondersteunen hier nog steeds ongeveer 200 leerlingen. Het betreft kinderen uit een moeilijke gezinssituaties: pleeggezin, gezin bestaande uit grootouders en kleinkinderen, gezin met gehandicapte ouders of één- oudergezinnen.

Bachillerato

De middelbare school (“Bachillerato”) in Nigua ia een bijzondere, en is het beste te vergelijken met een middelbare beroepsopleiding. Naast de verplichte vakken is er de mogelijkheid om na het 4e jaar te kiezen uit vier richtingen: Boekhouden en Bedrijfskunde, Informatica,  Elektriciteit en sinds 2014 ook Verpleegkunde. Alle richtingen bereiden voor op het bedrijfsleven.  Nigua wordt omringd door vrijhandelszones met grote bedrijven waarin duizenden mensen werken aan het vervaardigen van o.a. producten voor de kledingindustrie, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven. Met alle opleidingen kun je ook academisch of universitair verder studeren.

De Padre Zegri School moet zelf zorgen voor de voorgeschreven uitrusting van elke richting. In het verleden hebben we kunnen helpen bij de verbouwing van een lokaal tot brandveilig computerlokaal,: een hoog lokaal met een dak van beton, goede ventilatie en een aircosysteem. Ook de afdeling Elektriciteit werd met onze hulp gerealiseerd. Onlangs konden we de afdeling Verpleegkunde verblijden met een trainings AED (defibrilator)én een echte AED. Het Scheikunde- en Biologielokaal kon naar de normen van het Ministerie worden ingericht als een echt practicumlokaal. Onze dank wederom aan Kringloopwinkel “De HAND”!

 

 

 

 

 

Geslaagden van de opleiding Verpleegkunde zijn bijna zeker van een aanstelling in de verpleging

 Vakschool “Doña Ank”

De vakschool Doña Ank” organiseert korte cursussen op allerlei gebieden: Informatica, Electro Installatietechniek, Industrieel naaien, Stofferen enz. Voor Informatica kan gebruikt gemaakt worden van de computers die ook het bachillerato voor de informatica- en administratieve lessen gebruikt worden. De aanbieder van de curssusen, de school dus, is verantwoordelijk voor de accomodatie en de apparatuur en materialen die voor de cursus en de docent nodig zijn. De docent komt van een overheidsorganisatie, INFOTEP. Na het goed doorlopen van de cursussen geeft dat recht op een vakdiploma of landelijk geldig certificaat. De voorwaarden tot deelneming variëren van bachillerato tot basisonderwijs.

Ondersteuning universiteitsstudenten
In Nederland wordt studeren duurder en duurder. Ook in de Dominicaanse Republiek hebben de studenten volop problemen: het dagelijkse vervoer en het universiteitsgeld dat -afhankelijk van de studie- tussen de € 400 en € 1000 per jaar bedraagt. Een studietijd van 10 jaar met onderbrekingen om het benodigde geld te verdienen is hier heel gebruikelijk.
In Nigua proberen we jaarlijks 10 universitaire studenten te helpen. Voor het eerst is daar een medicijnenstudent bij. Die opleiding is zo duur en lang dat bijna niemand ervoor kiest.
Als laatste werd onlangs een student Lichamelijke Opvoeding toegevoegd. Hij werkt als vrijwilliger op de Padre Zegri School maar is volgens zijn gymleerkracht zo goed dat hij de opleiding zou moeten volgen. Hij krijgt nu de kans dat te doen en is daar zeer blij mee! Ook de gymleerkracht is een van onze eigen ex-sponsorkinderen.
Studies als Bedrijfsadministratie, Bedrijfspsychologie en Toerisme zijn favoriet. We vinden het fijn nu ook een student Pedagogiek, dus een aankomend leerkracht, te kunnen ondersteunen.

Met trots kunnen we melden dat onze blinde student Juan Bautista Peña is afgestudeerd in Sociale Aardrijkskunde aan de universiteit van Santo Domingo. Hij heeft ook zijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Een enorme prestatie voor een blinde van arme, analfabetische ouders. Niemand is hem daarin voorgegaan. Niet in zijn familie, niet in het land!

 

 

 

Grootouderproject Nigua
Als je ouders niet voor je kunnen zorgen omdat ze er niet meer zijn of omdat ze er nooit zijn, is het geweldig dat je niet naar een tehuis hoeft maar opa en oma voor je zorgen. Veel kinderen uit ons individuele sponsorprogramma wonen bij hun grootouders. Vaak zijn de gezinsinkomens minimaal doordat de grootouders al oud zijn (soms de 80 al gepasseerd!) of als alleen oma voor de kleinkinderen moet zorgen. Om te zorgen dat het toch goed gaat, ontvangen ruim 20 grootoudergezinnen maandelijks een voedselbijdrage. Bovendien proberen we elk jaar een “grootouderdag” te organiseren: een feestelijk uitje voor grootouders en kleinkinderen naar een dierentuin, een museum en natuurlijk met een goede maaltijd! Het is een beloning en waardering voor deze grootuders die zich zo inzetten en een dag om met lotgenoten te spreken want ook dat gebeurt weinig! Voor de kleinkinderen die veelal het dorp niet uitkomen, is het een kijkje over de grenzen. 

 

 

 

 

Dovenproject Nigua

Het lag niet direct binnen onze doelstelling een “dovenproject” te starten, maar we hadden geen vermoeden dat er zo véél doofheid voorkomt en er zo weinig dove kinderen naar school gingen. Vandaar dat het anders liep en er nu zo’n 45 dove kinderen uit Nigua en Haina met onze hulp naar de dovenschool Santa Rosa in Santo Domingo gaan. Daartoe worden ze dagelijks met de speciale bus van en naar school gebracht. Met 3 jaar beginnen de kinderen al op school. Vaak hebben ze een lange tijd nodig om te wennen. Soms wordt een kind na enkele jaren in het gewone onderwijs geplaatst. Op de Padre Zegri zitten nu twee dove leerlingen die het, gelukkig, goed doen. Niet altijd heeft een overplaatsing goede gevolgen.