Santo Domingo: Santa Rosa

 

 

 

 

Facebook: Institución Santa Rosa Santo Domingo

De dovenschool Institución de Ayuda al Sordo Santa Rosa in de hoofdstad Santo Domingo heeft een streng beleid. Een toekomstige leerling moet aan het eind het “normale” landelijke eindexamen basisschool kunnen doen. Alle leerlingen worden daarom voor hun aanname gescreend. . Oorspronkelijk was de visie van de school dat een doof kind zich zo veel mogelijk moet aanpassen aan de sprekende maatschappij. De nadruk lag daarom op liplezen en spreken. Gebarentaal was zelfs uit den boze! Die tijd is gelukkig voorbij en ook op Santa Rosa worden de kinderen nu onderwezen in gebarentaal.

Sinds 2015 heeft de school zelfs een eigen middelbare school: het Bachillerato. En we zijn er trots op dat ook enkele van onze dove kinderen uit Nigua onderwijs in die afdeling volgen. Santa Rosa heeft haar onderwijs op moderne leest geschoeid: zo zijn er veel visuele hulpmiddelen, en er is een mediatheek naast een gewone bibliotheek. Ook wij hebben daartoe kunnen bijdragen met donaties van o.a. het computerbedrijf Acer. Als onze dove leerlingen naar het bachillerato gaan krijgen ze een eigen tablet om nog beter de lessen te kunnen volgen en hun huiswerk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Rosa wil haar leerlingen goed laten presteren op intellectueel niveau, maar er is  ook uitstekend onderwijs in de expressievakken. Menig keer viel een leerling in de prijzen bij jaarlijkse teken- en schilderwedstrijden voor scholieren.

Leerlingen voor wie  de middelbare school te hoog gegrepen is, kunnen  overstappen op beroepsgerichter onderwijs op de “Escuela taller”in  Santo Domingo. Daar kunnen ze zich in een leer- en werksituatie in ambachtelijke beroepen bekwamen.

Santa Rosa heeft een eigen audiologisch centrum, dat samenwerkt met een organisatie voor dovenonderwijs in de Verenigde Staten. Via hen krijgen jonge leerlingen een gehoorapparaat aangemeten. De leerkrachten worden regelmatig door hen bijgeschoold en die cursussen zijn ook toegankelijk voor leerkrachten van andere dovenscholen.

Santa Rosa is een privéschool met overheidssteun.  Dit betekent ook dat ouders een eigen bijdrage, naar vermogen, betalen . De norm is ongeveer € 20 per kind per maand: voor veel gezinnen een enorm bedrag. Dat is ook een van de redenen waarom onze dove kinderen twee sponsors hebben. De kosten van vervoer en schoolgeld zijn samen zo hoog, dat we eigenlijk drie sponsors per kind nodig zouden hebben. Gelukkig hebben we ook donateurs!

De school heeft een energiek bestuur dat in het land zelf allerlei bronnen probeert aan te boren. Van ons kwam er ondersteunende hulp, bijvoorbeeld: de aanleg van de kleuterspeelplaats, de isolatie van klaslokalen, de aanschaf  van leermiddelen en ondersteuning van het computeronderwijs. Vaak hebben we daarvoor een beroep gedaan op de Kringloopwinkel “De HAND” in Zutphen.