Financiële steun

Kinderhulp Dom. Rep is ANBI-geregistreerd en voert het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wat u kunt doen:

Sponsoring van een of meer kinderen
U kunt individueel sponsor worden van een Dominicaans kind. Voor € 35 per kwartaal kan met uw hulp het schoolgeld worden betaald, uniform en schoolspullen gekocht. U krijgt naam en foto van het kind (die altijd door de werkgroepleden daarginds wordt voorgedragen voor hulp) en na de zomervakantie een kopie van het schoolrapport met wat extra informatie. Voor de kerst sturen de kinderen een kaartje naar u als sponsor (“padrino/madrina”).
Veel van onze kinderen uit het sponsorprogramma leven in moeilijke omstandigheden. Uw hulp aan dit kind betekent voor hem dat er iemand op de wereld is die aan hèm denkt, voor hem “zorgt”. U geeft het kind niet alleen financiële steun maar ook een andere kijk op de wereld! Het is niet nodig dat u zelf contact onderhoudt, maar natuurlijk vinden de kinderen het fijn als ze ook een kaartje met de Kerst krijgen! De post wordt via de Nederlandse contactpersoon met een koeriersdienst verstuurd want we hebben slechte ervaringen met de posterijen aldaar.
Voor dove kinderen maken de extra kosten van het vervoer en het hogere schoolgeld het nodig dat we per doof kind twee sponsors nodig hebben.

Donateurs
Alle gesponsorde kinderen maken deel uit van een project waarin meer activiteiten plaats vinden zoals: medische hulp aan gezinnen, maandelijkse voedseldistributie aan grootoudergezinnen, ondersteunen van het onderwijs, huiswerkscholen, vervoer van dove kinderen enz.enz. Met uw vaste donatie kunnen we deze activiteiten realiseren en het kind in zijn eigen leefomgeving steunen, de kwaliteit van het leven nu en straks verbeteren.

Giften en schenkingen
Elk jaar ontvangen we via onze zusterorganisatie verzoeken tot financiering van bijzondere activiteiten in de projecten zoals bijv. een familiedag, de aanschaf van materialen of apparaten voor het vakonderwijs, leermiddelen voor de dovenscholen of de bibliotheek. Of persoonlijke: de aanschaf van een bril, een oogoperatie of fysiotherapie. Het zijn aanvragen op uiteenlopende gebieden maar ze hebben alle tot doel het verbeteren van het leven nu en het vergroten van de kans op werk en een betere toekomst.

Uw bijdragen, de fiscus en onze ANBI status
Uw bijdragen aan  Kinderhulp Dominicaanse Republiek zijn fiscaal aftrekbaar omdat Kinderhulp Dominicaanse Republiek de zogenaamde ANBI status heeft. Een “ANBI” is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”, als zodanig gekwalificeerd door de belastingdienst. Dit betekent dat Kinderhulp Dominicaanse Republiek schenkingen en bijdragen belastingvrij ontvangt. Ons RSIN nummer is: 850263621.
Indien u Kinderhulp Dominicaanse Republiek financieel steunt,  ziet de normale fiscale aftrek er zo uit dat het totaalbedrag van uw schenkingen aftrekbaar is voor zover dit bedrag ligt tussen 1 en 10 % van uw verzamelinkomen. Dat wil zeggen dat deze schenkingen alleen aftrekbaar zijn voor zover deze de drempel van 1 % van uw inkomen overstijgen, en voorts dat hetgeen meer wordt geschonken dan 10 % van uw inkomen niet meer aftrekbaar is. De aftrek is dus enigszins beperkt.

Het is mogelijk om deze beperking op te heffen en uw gift voor 100% aftrekbaar te laten zijn!! Dat wordt hieronder uitgelegd.

Vernieuwde regeling aftrek periodieke giften.

Wilt u de Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek structureel steunen, of doet u dat eigenlijk al? Als u uw donatie ten minste vijf jaar achtereen doet èn in een schenkingsovereenkomst vastlegt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen, minimaal 5 jaren achtereen, zijn steeds volledig aftrekbaar geweest, mits vastgelegd in een notariële akte.

Vanaf 2014 hoeft dit niet meer via de notaris en wordt het een stuk eenvoudiger en goedkoper om deze volledige aftrek te genieten. Wanneer de afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst met de organisatie waaraan geschonken wordt is de gift volledig aftrekbaar.

Gewone, incidentele, schenkingen zijn alleen aftrekbaar voor dat deel van de jaarlijkse schenking dat uitkomt boven 1% van het inkomen. Vaak wordt die drempel niet gehaald en is er niets, of slechts een gedeelte , aftrekbaar.

Stel dat uw inkomen -althans de bovenste schijf- in het 42%-‘s-tarief voor de inkomstenbelasting valt. U sponsort 1 kind in de Dominicaanse Republiek: dat is €140 per jaar. Als er verder geen giften zijn is het fiscale voordeel vaak nihil, omdat de drempel van 1% niet wordt gehaald.

Wanneer in een schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar dit bedrag van €140 wordt gesponsord, dan geldt de drempel niet: de fiscus betaalt jaarlijks €59 terug (bij een tarief van 42%). Dat loont de moeite dus, en met die moeite valt het ook wel mee. Immers: u kunt de conceptovereenkomst hier downloaden door op onderstaande link te klikken. Wanneer u dit formulier print, uw gegevens in tweevoud invult, en aan ons retourneert zorgen wij voor de verdere verwerking. U krijgt van ons één door de Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek ingevuld en ondertekend exemplaar terug, en dan kunt u de komende 5 jaar de bijdragen voor 100% aftrekken van uw fiscale inkomen.

Conceptovereenkomst (klik op de link): overeenkomst periodieke gift

Legaten

Het is mogelijk de Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek in uw uiterste wil of testament op te nemen. Op die manier helpt u het werk voort te zetten, ook als u er niet meer bent. Indien u dit een goede gedachte vindt, kunt u dit het beste met uw eigen notaris opnemen: hij of zij kan u hierbij van dienst zijn. Uiteraard willen wij, indien nodig, u hierbij ook behulpzaam zijn.