Regeling aftrek periodieke giften

Wilt u de Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek structureel steunen, of, doet u dat eigenlijk al? Als u uw donatie ten minste vijf jaar achtereen doet én in een schenkingsovereenkomst vastlegt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Periodieke schenkingen, minimaal 5 jaren achtereen, zijn steeds volledig aftrekbaar geweest, mits vastgelegd in een notariële akte.

Vanaf 2014 hoeft dit niet meer via de notaris en wordt het een stuk eenvoudige en goedkoper om deze volledige aftrek te genieten.
Wanneer de afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst met de organisatie (pdf) waaraan
geschonken wordt is de gift volledig aftrekbaar.
Gewone, incidentele, schenkingen zijn alleen aftrekbaar voor dat deel van de jaarlijkse schenking dat uitkomt boven 1 % van het inkomen.
Vaak wordt de drempel niet gehaald en is er niets, of slechts een gedeelte, aftrekbaar.
Stel dat uw inkomen, althans de bovenste schijf, in het 42 %-’s tarief voor de inkomstenbelasting valt en u sponsort 1 kind in de Dominicaanse Republiek, derhalve € 140 per jaar. Als er verder geen giften zijn is het fiscale voordeel vaak nihil omdat de drempel van 1 % niet wordt gehaald.
Wanneer in een schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat minimaal 5 jaar dit bedrag van € 140 wordt gesponsord, dan geldt de drempel niet en betaalt de fiscus jaarlijks € 59 terug (bij een tarief van 42 %). Dat loont de moeite dus, en met die moeite valt het ook wel mee. Immers, u kunt een conceptovereenkomst hier aanklikken (pdf). Wanneer u die uitdraait, uw gegevens op het formulier in tweevoud invult, en aan ons retourneert, krijgt u van ons één ook door de Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek ingevuld en ondertekend exemplaar van ons terug en kunt u de komende 5 jaar de bijdragen voor 100 % aftrekken van uw fiscale inkomen.